Hotel Activa

Bezpieczna zima!

Szanowni Państwo,

W reakcji na kolejne zmiany w obostrzeniach pragniemy poinformować, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo i nasze rozsądne funkcjonowanie z możliwością obłożenia obiektu powyżej 30%, podjęliśmy decyzję o skierowaniu swojej działalności wyłącznie na osoby posiadające ważny certyfikat covidowy (osoby zaszczepione i ozdrowieńcy).

Osoby pełnoletnie, które nie posiadają ważnego certyfikatu nie będą mogły skorzystać z zakupionych pakietów pobytowych. Cała kwota uiszczona na poczet wykupionych pakietów zostanie Państwu zwrócona niezwłocznie, na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

Jeśli nie spełniacie Państwo powyższych wymagań lub nie chcecie ujawnić informacji serdecznie zapraszamy do wizyty w naszym hotelu po zakończeniu pandemii.

Bezpieczna zima!