Hotel Activa

Ruiny zamku w Muszynie

Ruiny XIV wiecznego zamku znajdują się na szczycie wzgórza popularnie nazywanego Basztą. Wzgórze ma wysokość 527 m n.p.m., wznosi się nad zakolem rzeki Poprad, w widłach potoków Szczawnik i Muszynka. Zamek miał za zadanie strzec granic między Polską a Węgrami, czuwać nad bezpieczeństwem szlaku handlowego biegnącego wzdłuż Popradu na Węgry oraz pełnić funkcję komory celnej. Przez długi czas stanowił rezydencję starostów tzw. Państwa Muszyńskiego. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie fragmenty murów od strony południowej, sterczyna ściany graniastej wierzy, zabezpieczone resztki sklepienia oraz mury wieży zamkowej. Aktualnie na ruinach zamku stoi na kamiennym postumencie figura Najświętszej Maryi Panny ufundowana przez mieszkańców Muszyny.

Lokalizacja:
Szczyt góry Baszta, przy ulicy Antoniego Kity w Muszynie.
fotografia: www.muszyna.pl