Hotel Activa

Szlak architektury drewnianej

Podczas pobytu na Sądecczyźnie warto zobaczyć zabytki architektury cerkiewnej związanej z kulturą Łemków. Zwiedzając szlak architektury drewnianej nie sposób pominąć cerkwi pw. Św. Dymitra, która znajduje się tuż obok naszego hotelu. Cerkiew w Złockiem to budowla pochodząca z drugiej połowy XIX wieku, w której na szczególną uwagę zasługują ornamentalne polichromie, ikonostas z końca XVIII wieku oraz pochodzący z 1691 roku dzwon "Antoni".

Inne cerkwie warte zobaczenia to:

  • Cerkiew pw. Św. Dymitra w Szczawniku,
  • Cerkiew pw. Św. Łukasza w Jastrzębiku,
  • Cerkiew pw. Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku,
  • Cerkiew pw. Św. Kosmy i Damiana w Wojkowej,
  • Cerkiew pw. Św. Kosmy i Damiana w Miliku,
  • Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce,
  • Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Żegiestowie,
  • Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Dubnem,
  • Cerkiew pw. Św. Dymitra w Leluchowie.