Hotel Activa

Nasi nowi sąsiedzi – rodzina bobrów!

Przedstawiamy Wam naszych nowych sąsiadów. Niedaleko hotelu osiedliła się rodzina bobrów! Bobry są silnie terytorialne i należą do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować otoczenie do własnych potrzeb. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia. Bobry są w zasadzie monogamiczne, a między członkami rodziny występują silne więzy. Są one wzmacniane przez wzajemne zabawy oraz opiekę nad młodymi. Rodzina bobrów prowadzi głównie nocny tryb życia, ale można ją spotkać także w dzień.