Hotel Activa

Rezerwat obrożyska

W odległości zaledwie 2 km od centrum Muszyny, na ponad 100 ha, rozciąga się rezerwat zwany „Las Lipowy Obrożyska”. Jest to największe w Europie naturalne skupisko lipy drobnolistnej liczącej sobie prawie 200 lat. Poza lipą znajdują się tam bardzo ciekawe eksponaty graba, sosny, świerka i jawora. Od wiosny do późnej jesieni rezerwat zachwyca, a to marzanną wonną, miodunką i inną przepiękną roślinnością, która przetrwała na tym terenie dzięki korzystnemu mikroklimatowi, a to pełną kolekcją grzybów czy przepięknymi barwami liści według pory roku. Spacerując 4 km ścieżką dydaktyczną można natknąć się na borsuka, dzika czy czarnego bociana.

Życzymy miłego spaceru i wielu wspaniałych wrażeń!