Hotel Activa

Regulaminy

Poniższe regulaminy określają zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Activa*** i są integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w naszym hotelu w górach. Dokonując wyżej wymienionych czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminów. Regulaminy obowiązują wszystkich gości przebywających na terenie naszego hotelu i są dostępne do wglądu w recepcji hotelowej, a także na stronie hotelu.