Hotel Activa

Polityka prywatności

Polityka prywatności gościa hotelowego obowiązująca od 25.05.2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych gości Hotelu Activa*** jest Aktiv Sp. z o.o. z siedzibą w Muszynie 33-370, Złockie 78.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.
Oto jego dane kontaktowe:
  e-mail: muszyna@hotel-activa.pl
 adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Aktiv Sp. z o.o., Złockie 78, 33-370 Muszyna.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania rezerwacji na naszej stronie internetowej, w procesie rezerwacji bezpośrednio w hotelu lub przy zawarciu z nami umowy na świadczenie usług.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Aktiv Sp. z o.o?

Udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy oznacza, że wyrażasz zgodę na wykonanie umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • świadczenia usługi zameldowania w hotelu, rezerwacji pokoi oraz innych Twoich zamówień dokonywanych podczas Twojego pobytu,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Udzielenie zgody na działania marketingowe oznacza, ze będziemy mieli prawo do wysyłania do Ciebie informacji o bieżących ofertach, akcjach promocyjnych, informacyjnych oraz produktach Aktiv Sp. z o.o. z siedzibą w Muszynie 33-370, Złockie 78, na Twój adres e-mail i telefon zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę zgodnie z obowiązującym prawem:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr dowodu osobistego,
 • adres e-mail lub nr telefonu.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na podanie powyższych danych nie możemy zawrzeć z Tobą umowy.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
  roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 3. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmie świadczącej nam usługi księgowe, a jest nią firma FKR Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Węgierska 144a.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy jeżeli prawo nie stanowi inaczej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).