Hotel Activa

Turnusy rehabilitacyjne

Hotel Activa*** to nowoczesny obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym. W 2012 roku hotel uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne (nr OD/12/0006/12) i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych na następujące turnusy rehabilitacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • z autyzmem,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • ze schorzeniami metabolicznymi.

Szczegółowe informacje:
  tel: +48 18 471 43 02
  e-mail: konferencje@hotel-activa.pl