Hotel Activa

Regulamin wypożyczenia rowerów

1. Wypożyczane rowery są własnością Hotelu Activa***
2. Wypożyczenie jest jednoznaczne z dokonaniem opłaty według ustalonego cennika.
3. Rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie odblaskowe, dzwonek i stopkę; na życzenie Klienta dodatkowo w fotelik dziecięcy lub przyczepkę do przewożenia dzieci, kask rowerowy (w przypadku dzieci jest on obowiązkowy).
4. Numery seryjne naszych rowerów są zapisane a same rowery są specjalnie oznakowane.
5. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
6. Aby wypożyczyć rower należy:
a. przedstawić imię i nazwisko lub nr pokoju zameldowanego gościa w hotelu.
b. być osobą pełnoletnią i trzeźwą.
c. wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
7. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
8. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
9. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.
10. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
11. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
12. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni Rowerów Hotelu Activa***
13. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.
14. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
15. Opłatę za wynajem roweru pobieramy z góry metodą gotówkową lub kartą płatniczą.
16. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
17. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
18. Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.