Hotel Activa

Nasi byli sąsiedzi – rodzina bobrów!

Nasi byli sąsiedzi – rodzina bobrów!

W ubiegłym roku w bliskim sąsiedztwie hotelu osiedliła się rodzina bobrów! Bobry są silnie terytorialne i należą do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować otoczenie do własnych potrzeb. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia. Bobry są w zasadzie monogamiczne, a między członkami rodziny występują silne więzy. Są one wzmacniane przez wzajemne zabawy oraz opiekę nad młodymi. Rodzina bobrów prowadzi głównie nocny tryb życia, ale można ją spotkać także w dzień.

Bobry są pod ochroną i bardzo pozytywnie wypływają na przyrodę. W tworzonych przez nie zbiornikach wodnych rozpoczynają się procesy torfowiskowe i pojawiają się rzadkie gatunki owadów wodnych. Jednocześnie jest to zwierze, które niszczy drzewostan, a budowane przez niego tamy przyczyniają się do zalewania łąk i pól. Wiosną tego roku rodzina bobrów została odłowiona i przesiedlona.